ש

22
Poetry that units the Hebrew alphabet and cyberlanguage

MALEVITJS HVIDE TERNING
Tekst om white-cube-konceptet via. Sort Kvadrat af Kazimir Malevitj - en formel for hvordan en terning kan kastes/eller en terning der vendes med vrangen ud

© 2019 https://www.sabinewedege.com/

New-Neo-Never mind
Thoughts about how to describe art with combinding forms

Performance lecture: 

DOKUMENTATION AF 5 TIL 1 VIA DEN SYMBOLSKE HIERONYMUS MASKINE IFØLGE ELIPHAS LEVI

Artist statement:

Skrift 2018: proces, kontrast og forening